Het idee achter de Life Skills Academie

Met het opzetten van de Life Skills Academie dragen wij bij aan het ontwikkelen van zelfsturing, zodat mensen autonome keuzes kunnen maken. Ontwikkelen naar een professionele identiteit. Hiermee leg jij zelf de verbinding tussen twee werelden. Hier en nu – toekomst

Wie zit achter de Life Skills Academie?

Deskundige in het ontwikkelen van een professionele identiteit

Ik ben van nature nieuwsgierig en resultaatgericht. Dat helpt jou enorm bij het werken aan de skill van je keuze en daarmee aan je persoonlijke identiteit.  Ik scan wat een ander nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten in zijn of haar ontwikkeling. Mijn creativiteit zet ik in om niet alledaagse opdrachten te ontwerpen die jou exact laten ervaren waar je naar op zoek bent. Verbinding met elkaar hebben is voor mij essentieel om kennis en ervaringen over te brengen en te delen.

Marcel Derksen

Professionele identiteit betekent…

Een professional is iemand die zich er op toelegt om met behulp van specialistische kennis en ervaring zichzelf op een integere manier steeds beter van dienst te zijn. Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Professionele identiteit is weten wie je bent en hoe jij je als persoon betekenisvol kunt maken in je netwerk.