CATEGORY: Zelfmanagement

Deel skill – Analytisch vermogen

Course Access: Lifetime
Course Overview

Ben jij analytisch? Waarschijnlijk kun je dan vanuit een bepaalde helicopterview situaties of vraagstukken analyseren. Je kunt een vraagstuk verdelen/opdelen en afzonderlijk bekijken maar je overziet ook het geheel. Je hebt de intelligentie om hoofd- en bijzaken goed uit elkaar te halen. Uit een reeks aan informatie of feiten kun je de rode draad halen. Je ziet snel logische verbanden. Je denkt bij voorkeur in opties en graag heb je meerdere keuzes of alternatieven.  Oorzaak-gevolg relaties en de consequenties daarvan doorzie je snel.

Misschien leuk om met deze korte quiz je analytisch vermogen te testen. https://youtu.be/2JDU44nCQMs

Geef een reactie