Anders denken kun je op verschillende manieren uitleggen. Wij leggen het uit als bijvoorbeeld een probleem van verschillende kanten benaderen. Er is per slot van rekening niet één manier om iets te doen of uit te voeren. Anders denken heeft ook te maken met jezelf op de kaart durven te zetten. Ga het ervaren. Met deze skill test jij jouw zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Heb je wilde plannen of plannen die totaal anders zijn als wat jouw omgeving verwacht? Ben je een visionair en loop je ver vooruit op de verwachtingen, dan herken je vast deze stelling. Hoe zorg je ervoor dat je niet opgeeft en vast blijft houden aan je ideeën. Moet ik ze bijstellen, zo ja hoeveel? Wat doet het met mij? Hoe ga ik om met tegenwerpingen? De bewijsstukken die je voor deze skill oplevert zijn mogelijk ook te gebruiken bij de skills; doorzettingsvermogen - lef - overtuigingskracht & dromen/verbeeldingskracht

Er zijn verschillende manieren om de vaardigheid "anders denken" te ontwikkelen:

  • Onderzoek nieuwe ideeën: Lees boeken, ga naar seminars en probeer nieuwe activiteiten uit om je blikveld te verbreden.
  • Breek vastgeroeste patronen: Bedenk regelmatig alternatieve manieren om dingen te doen, of het nu gaat om problemen oplossen of beslissingen nemen.
  • Vraag om feedback: Vraag anderen om hun mening en luister naar hun perspectieven om je eigen blikveld te verbreden.
  • Wees open: Wees open voor nieuwe ideeën en perspectieven, zelfs als je het niet eens bent met ze.
  • Houd rekening met verschillende perspectieven: Probeer de perspectieven van anderen te begrijpen en te overwegen in je beslissingen en handelingen.
  • Verander je perspectief: Probeer om te kijken naar situaties vanuit verschillende perspectieven, zoals die van een kind, een bejaarde of een buitenlander.
  • Stel vragen: Stel vragen om nieuwe ideeën op te wekken en verder te denken dan de oppervlakte.
  • Oefen divergentie: Oefen het bedenken van veel verschillende oplossingen voor een enkel probleem.
Door deze aanpak te volgen kun je de skill anders denken ontwikkelen en je vermogen om creatieve oplossingen te bedenken verbeteren.