Basic abonnement

 3,75 / maand Voor 12 maanden

Maak keuze uit 1 van onze skills en ga direct aan de slag.

Skill - Dromen

Visualiseren is het vermogen om de dromen of gedachten die jij hebt in beelden uit te drukken zodat anderen begrijpen wat je bedoeld. Visualisaties zijn tevens een krachtig instrument om wensen en/of gedachten concreet vorm te geven.

Je leert het vermogen toe te passen om dingen te verbeelden die (nog) niet zichtbaar zijn voor jezelf of de ander. Dit is een bijzonder handig instrument als je wilt innoveren of plannen concreet wilt maken.

Er zijn verschillende vaardigheden die je nodig hebt om dromen toe te kunnen passen:

 • Zelfbewustzijn: een goed begrip hebben van je eigen gedachten, gevoelens en emoties.
 • Observatievaardigheden: aandacht hebben voor de details en symbolen in je dromen.
 • Creativiteit: vermogen om de informatie uit je dromen op verschillende manieren te interpreteren.
 • Analytische vaardigheden: vermogen om logisch en systematisch te denken en om verbanden te leggen tussen verschillende elementen in je dromen.
 • Emotionele intelligentie: begrip hebben van de emotionele betekenis van de dromen en hoe deze verbonden zijn met je dagelijks leven.
 • Openheid: bereidheid om nieuwe ideeën en perspectieven over dromen te overwegen.
 • Reflectie: vermogen om tijd te nemen om na te denken over je dromen en hoe ze verbonden zijn met je dagelijks leven.

Met deze vaardigheden kun je meer uit je dromen halen en ze beter toepassen in je dagelijks leven.

De bewijsmaterialen uit de skill zijn ook toepasbaar bij de skills; ambitie - leervermogen en netwerk.

Skill - Anders denken

Anders denken kun je op verschillende manieren uitleggen. Wij leggen het uit als bijvoorbeeld een probleem van verschillende kanten benaderen. Er is per slot van rekening niet één manier om iets te doen of uit te voeren. Anders denken heeft ook te maken met jezelf op de kaart durven te zetten. Ga het ervaren.

Met deze skill test jij jouw zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Heb je wilde plannen of plannen die totaal anders zijn als wat jouw omgeving verwacht? Ben je een visionair en loop je ver vooruit op de verwachtingen, dan herken je vast deze stelling. Hoe zorg je ervoor dat je niet opgeeft en vast blijft houden aan je ideeën. Moet ik ze bijstellen, zo ja hoeveel? Wat doet het met mij? Hoe ga ik om met tegenwerpingen?

De bewijsstukken die je voor deze skill oplevert zijn mogelijk ook te gebruiken bij de skills; doorzettingsvermogen - lef - overtuigingskracht & dromen/verbeeldingskracht

Er zijn verschillende manieren om de vaardigheid "anders denken" te ontwikkelen:

 • Onderzoek nieuwe ideeën: Lees boeken, ga naar seminars en probeer nieuwe activiteiten uit om je blikveld te verbreden.
 • Breek vastgeroeste patronen: Bedenk regelmatig alternatieve manieren om dingen te doen, of het nu gaat om problemen oplossen of beslissingen nemen.
 • Vraag om feedback: Vraag anderen om hun mening en luister naar hun perspectieven om je eigen blikveld te verbreden.
 • Wees open: Wees open voor nieuwe ideeën en perspectieven, zelfs als je het niet eens bent met ze.
 • Houd rekening met verschillende perspectieven: Probeer de perspectieven van anderen te begrijpen en te overwegen in je beslissingen en handelingen.
 • Verander je perspectief: Probeer om te kijken naar situaties vanuit verschillende perspectieven, zoals die van een kind, een bejaarde of een buitenlander.
 • Stel vragen: Stel vragen om nieuwe ideeën op te wekken en verder te denken dan de oppervlakte.
 • Oefen divergentie: Oefen het bedenken van veel verschillende oplossingen voor een enkel probleem.

Door deze aanpak te volgen kun je de skill anders denken ontwikkelen en je vermogen om creatieve oplossingen te bedenken verbeteren.

 

Skill - Ambitie

Ambitie is een levensvaardigheid die verwijst naar het verlangen om bepaalde doelen te bereiken en persoonlijke groei en succes te realiseren. Het omvat het formuleren van heldere doelen, het plannen van acties, het uitvoeren van hard werk en doorzettingsvermogen, en het blijven leren en groeien. Verbeteren van ambitievaardigheden kan helpen bij het bereiken van persoonlijke en professionele doelen, het verhogen van motivatie en het realiseren van een gevoel van bevrediging en realisatie.

Ambitie brengt je verder in je leven. Of dit nu om je persoonlijke - of beroepsmatige ontwikkeling gaat of op de maatschappelijke ladder. Met deze skill ga je ervaren wat nu exact ambitie is en hoe je dit effectief kunt toepassen in jouw leven. Een ambitieus mens beschikt over tomeloze energie om zijn/haar doel na te streven. Hij of zij verlegt eigen grenzen en is daardoor dagelijks bezig met het vinden van oplossingen en bedenken van mogelijkheden om het "onmogelijke" voor zichzelf mogelijk te maken.

Bewijsmateriaal uit deze skills is eventueel ook te gebruiken bij de skills; initiatief -  doorzettingsvermogen -  identiteit en ondernemerschap.

Je ambitie aanscherpen doe je o.a. door

 • Definieer je doelen: Maak duidelijke en specifieke doelen voor jezelf, zowel op korte als lange termijn.
 • Plan maken: Stel een plan op om je doelen te bereiken, inclusief tussenstappen en deadlines.
 • Focus: Blijf gericht op je doelen en laat je niet afleiden door dagelijkse uitdagingen.
 • Ondersteuning zoeken: Vraag om hulp en ondersteuning van mensen in je leven die je vertrouwt en die geloven in je doelen.
 • Positieve houding: Onderhoud een positieve en proactieve houding, blijf leren en groeien, en aanvaard uitdagingen als kansen om te groeien.
 • Beloningen: Beloon jezelf voor grote en kleine prestaties en blijf jezelf motiveren door het zien van je vooruitgang.

Skill - Analytisch vermogen

Analytisch vermogen is een levensvaardigheid die verwijst naar de kunst om informatie op een systematische en doelgerichte manier te verzamelen, te evalueren en te gebruiken om problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Je gebruikt hierbij logica, het toepassen van methoden van redeneren en het analyseren van informatie om patroon en verbanden te identificeren. Verbeteren van analytische vaardigheden kan helpen bij het nemen van gerichte beslissingen, het verhogen van het vermogen om problemen op te lossen en het verbeteren van het vermogen om informatie op een efficiënte en effectieve manier te verwerken

Ben jij analytisch? Waarschijnlijk kun je dan vanuit een bepaalde helicopterview situaties of vraagstukken analyseren. Oorzaak-gevolg relaties en de consequenties daarvan doorzie je snel. Een analytisch persoon heeft de kwaliteit in huis om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Structuur aanbrengen, indelen en overzicht creëren zijn taken waarvan een analyticus blij wordt. Onderzoek doen geeft je energie. Met deze skills scherpen wij jouw analytisch vermogen aan en heb je na afloop zicht op hoe jij jouw skill effectief in kunt zetten.

Misschien leuk om met deze korte quiz je analytisch vermogen te testen. https://youtu.be/2JDU44nCQMs.

Om effectief te kunnen analyseren, is het belangrijk om de volgende vaardigheden toe te passen:

 • Probleemoplossend denken: Stel duidelijke vragen en onderzoek de feiten om problemen op te lossen en beslissingen te nemen.
 • Kritisch denken: Overweeg verschillende perspectieven en analyseer de informatie die beschikbaar is om objectieve conclusies te trekken.
 • Onderzoeksvaardigheden: Verzamel en organiseer informatie uit verschillende bronnen en gebruik deze informatie om conclusies te trekken.
 • Communicatievaardigheden: Leg duidelijk en concreet uit wat je hebt geanalyseerd en hoe je tot je conclusies bent gekomen.
 • Data-analyse: Verzamel en analyseer relevante data en gebruik deze informatie om beter begrip te krijgen van een situatie of probleem.
 • Visuele representatie: Gebruik visuele hulpmiddelen, zoals tabellen, grafieken en flowcharts, om informatie te organiseren en te presenteren.
 • Flexibiliteit: Wees bereid om je aanpak en conclusies aan te passen aan nieuwe informatie en inzichten.

 

Skill - Identiteit

Identiteit is een levensvaardigheid die verwijst naar het bewustzijn en de betekenis die een persoon aan zijn of haar persoonlijkheid en achtergrond toekent. Je begrijpt persoonlijke waarden, overtuigingen en interesses, en het ontwikkelen van een zelfbeeld en zelfvertrouwen. Verbeteren van identiteitsvaardigheden kan helpen bij het verhogen van zelfbewustzijn, het verbeteren van zelfvertrouwen en het maken van bewuste keuzes over persoonlijke en professionele paden.

Identiteit is het hart van alle life skills. Het begint naar onze mening met kennis over wie je werkelijk bent en wat je wilt. Je gaat als het ware op reis in je eigen wereld en ontdekt zaken over jezelf die het voor jou makkelijker maken om een luchtiger leven te leiden. Waarom? Omdat jij je niet meer druk hoeft te maken over wat goed voor je is en wat niet. Dat weet je dan gewoon. Intuïtief weten....

Onderstaande stappen doorloop je;

 • Kennis van jezelf: Leer jezelf beter kennen door te reflecteren op je waarden, overtuigingen, interesses en doelen.
 • Uitdagingen: Ga uit je comfortzone en accepteer uitdagingen, dit zal je helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en meer te weten te komen over jezelf.
 • Emotionele intelligentie: Leer hoe je emoties en gevoelens kunt uiten en beheersen, dit zal je helpen een beter begrip te krijgen van jezelf en je emoties.
 • Relaties: Bouw gezonde en betekenisvolle relaties met anderen en ontdek hoe ze invloed hebben op je identiteit.
 • Ervaringen: Zoek ervaringen en avonturen uit, dit zal je helpen nieuwe aspecten van jezelf te ontdekken en jezelf te verrijken.
 • Reflectie: Neem regelmatig de tijd om na te denken over je ervaringen en hoe ze invloed hebben op je identiteit.
 • Acceptatie: Accepteer wie je bent, met zowel je sterkte als je zwakte, en blijf jezelf verbeteren en ontwikkelen op basis van je waarden en doelen.

Skill - Doorzettingsvermogen

Doorzetten, ook wanneer de situatie je niet zo ligt, is best wel lastig. Hoe doe je dat dan zonder jezelf geweld aan te doen omdat je iets enorm tegen je zin in doet. We hebben een gebalanceerd programma opgesteld waarin jij gaat ervaren hoe jij jouw doorzettingsvermogen effectief in kunt zetten. Ben je overtuigd van je mening, plannen of ideeën, maar loop je aan tegen weerstand uit je omgeving? Hoe zorg je er dan voor dat jouw ideeën standhouden en de tijd krijgen om ingepast te worden? Welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig? Hoe zorg ik ervoor dat ik geen drammer wordt waardoor mijn plannen in de vriezer verdwijnen?

De bewijsmaterialen bij deze skill zijn eventueel ook toepasbaar bij de skills; identiteit - leervermogen - stressbestendigheid.

Een persoon die doorzettingsvermogen heeft beschikt over de volgende vaardigheden:

 • Motivatie: Ze hebben een duidelijke drijfveer en blijven gefocust op hun doelen.
 • Zelfdiscipline: Ze kunnen hun verleidingen weerstaan en hun doelen blijven achtervolgen.
 • Flexibiliteit: Ze kunnen snel aanpassen aan veranderende omstandigheden en blijven doorgaan.
 • Proactieve houding: Ze nemen het initiatief en handelen zonder te wachten op anderen.
 • Stressbestendigheid: Ze blijven sterk onder druk en weten hoe ze met tegenslagen om moeten gaan.
 • Zelfvertrouwen: Ze geloven in hun eigen capaciteiten en beslissen met zekerheid.
 • Verantwoordelijkheid: Ze accepteren verantwoording voor hun acties en beslissingen.
 • Optimisme: Ze blijven positief en hopen op het beste, zelfs in moeilijke situaties.

Bijna klaar, pfff nog even doorzetten dus

Skill - Veerkracht

Veerkracht is de capaciteit van een persoon om te gaan met stress, uitdagingen, tegenslagen en veranderingen in een gezonde en productieve manier. Het is het vermogen om aan te passen en te herstellen van negatieve gebeurtenissen en om de impact hiervan te beperken. Veerkrachtige mensen zijn in staat om moeilijke situaties te overstijgen en verder te gaan met hun leven.

Er zijn verschillende factoren die de veerkracht van een persoon beïnvloeden, zoals persoonlijke kenmerken, sociale steun, coping-vaardigheden en levensstijl. Veerkracht kan ook versterkt worden door middel van oefeningen zoals mindfulness, emotionele regulatie en het opbouwen van sociale en persoonlijke relaties.

Stel.... je hebt een half jaar zitten zweten op een plan voor jouw bedrijf en de financier zegt tegen je dat het plan volledig omgezet moet worden om succesvol te worden (voorwaarden voor financiering). Ben jij dan in staat om de gedachten van boosheid en angst los te laten en het plan anders te gaan vormgeven? Dat is veerkracht bezitten. Hoe je dat jezelf aanleert ga je ervaren in deze micro learning.

Veerkracht is bij uitstek een emotionele vaardigheid. Wat velen van ons weerhoudt om flexibel te reageren, is de emotie angst of boosheid. Ervaar hoe jij met deze emoties om kunt gaan en hoe dat vervolgens jouw leven op een positieve manier verandert. Door minder vanuit boosheid of angst te reageren blijft het gesprek beter lopen en komen beide partijen makkelijker tot een overeenstemming.

Er zijn verschillende vaardigheden die nodig zijn om veerkracht te ontwikkelen en te versterken:

 • Emotionele regulatie: Het vermogen om emoties op een gezonde manier te uiten, te beheersen en te reguleren.
 • Probleemoplossend vermogen: Het vermogen om creatieve oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen.
 • Flexibiliteit: Het vermogen om aan te passen aan veranderingen en te omgaan met onzekerheid en stress.
 • Sociale steun: Het vermogen om sociale steun te vinden en te onderhouden, inclusief relaties met familie, vrienden en collega's.
 • Positieve mindset: Het vermogen om positieve gedachten te ontwikkelen en te handhaven, in plaats van negatieve denkpatronen.
 • Zelfzorg: Het vermogen om voor jezelf te zorgen door middel van gezonde levensstijlkeuzes, zoals regelmatige beweging en voldoende slaap.
 • Spirituele of religieuze connectie: Het vermogen om een dieper bewustzijn en zinvolle connectie met iets groters dan jezelf te ervaren.

Deze vaardigheden kunnen ontwikkeld en versterkt worden door middel van bewustzijn, oefening, opleiding en ervaring.

Skill - Lef/Overtuigingskracht

Er lopen massa's mensen rond met prachtige ideeën. Er zijn maar weinig mensen die hun ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoer durven brengen. Hoe krijg je draagkracht binnen een groep of anders gezegd, hoe krijg jij jouw omgeving mee met jouw ideeën. Wat heb je te doen om de juiste mensen om je heen te hebben en hoe krijg je die op je pad mee? Leer het met behulp van de skill: Lef/Overtuigingskracht.

Overtuigingskracht neemt je mee in;

 • Ken je onderwerp: Zorg dat je voldoende kennis hebt over het onderwerp waarover je wilt overtuigen, zodat je op een zelfverzekerde manier kunt spreken.
 • Luister naar het publiek: Probeer te begrijpen wat het publiek denkt en voelt, en pas je boodschap daar op aan.
 • Maak gebruik van verhalen: Gebruik verhalen en voorbeelden om je punt te verduidelijken en de aandacht van het publiek te trekken.
 • Wees overtuigend: Wees zelfverzekerd, gebruik een sterk stemvolume en lichaamstaal om je boodschap over te brengen.
 • Laat zien dat je betrokken bent: Laat zien dat je betrokken bent bij het publiek en hun belangen, en geef aan hoe jouw boodschap hen kan helpen.
 • Maak gebruik van bewijs: Geef feiten, cijfers en ander bewijs om je argumenten te ondersteunen.
 • Wees flexibel: Wees bereid om aan te passen aan veranderende omstandigheden en om nieuwe inzichten aan te nemen.
 • Oefen: Oefen regelmatig om je overtuigingskracht te verbeteren en vertrouwd te raken met het proces van overtuigen.

Deze skill laat je ervaren hoe jij met gepaste bravoure anderen kunt overtuigen van jouw ideeën. Zonder afdwingen jouw ideeën toegepast krijgen in een team of binnen jouw omgeving.

De bewijsstukken voor deze skill kun je eventueel ook gebruiken voor de skills; onderhandelen -  communicatie - luisteren -  ondernemerschap.

Skill - Plannen & Organiseren

De meeste mensen kunnen een redelijk overzicht voor zichzelf creëren, al dan niet met behulp van planning- en organisatie tools. Wat een stuk lastiger wordt, is de geplande taken ook daadwerkelijk uitvoeren. Met deze microlearning krijg jij inzicht in jouw plan- en organisatie kwaliteiten. Zo kun jij gericht, met behulp van een werkmethode die naadloos bij jou past, ervoor zorgen dat de taken ook uitgevoerd worden.

Plannen en organiseren wordt vaak gezien als proberen controle te krijgen en te houden over processen. Dat is deels waar. Het andere deel vertelt ons dat inzicht krijgen en overzicht houden op processen ook bijdragen aan een prettige manier van werken. Wij leren jou hierin balans te vinden, zodat het niet doorslaat in controle, maar jou juist ondersteunt.

Er zijn verschillende vaardigheden nodig voor het goed kunnen plannen en organiseren, waaronder:

 • Prioriteiten stellen: Het vermogen om taken en verantwoordelijkheden te rangschikken op basis van belangrijkheid en dringendheid.
 • Time-management: Het vermogen om je tijd efficiënt en effectief in te delen en te gebruiken.
 • Probleemoplossend vermogen: Het vermogen om uitdagingen en knelpunten op te lossen en creatieve oplossingen te bedenken.
 • Analytisch vermogen: Het vermogen om informatie te analyseren, complexe situaties te overzien en beslissingen te nemen op basis van feiten.
 • Communicatievaardigheden: Het vermogen om duidelijk en effectief te communiceren met anderen, samen te werken en te overleggen.
 • Planningsvaardigheden: Het vermogen om realistische plannen te maken, deadlines te stellen en de voortgang te volgen en bij te sturen.
 • Detailgericht werken: Het vermogen om nauwkeurig en zorgvuldig te werken en aandacht te besteden aan kleine details.
 • Flexibiliteit: Het vermogen om snel te kunnen schakelen en om te gaan met veranderingen en onvoorziene omstandigheden.

De bewijsstukken die jij voor deze skill aanlevert kun je ook gebruiken bij de skill; ondernemerschap - leervermogen - doorzettingsvermogen en discipline.

Skill - Onderhandelen

De skill onderhandelen leert jou om voor jezelf op te komen zonder dat je een ander ( communicatief) geweld aan doet. Een goed onderhandelaar luistert en hoort wat er tussen de regels door gezegd wordt en speelt daar vervolgens op in zonder zijn eigen doel uit het oog te verliezen. Stap voor stap laten we jou hiermee kennis maken en ervaar je dat onderhandelen niet altijd een hard spel hoeft te zijn. Onderhandelen gaat je goed af wanneer jij sociaal - emotioneel ontwikkeld bent. Je weet of voelt aan wat de boven- en ondergrens van de ander is en weet daar mee te spelen zonder je doel uit het oog te verliezen. Zeg maar next level overtuigen.....

Om succesvol te kunnen onderhandelen, zijn de volgende vaardigheden noodzakelijk:

 • Communicatie: Ze kunnen duidelijk en overtuigend communiceren en luisteren naar de andere partij.
 • Analyse: Ze kunnen de situatie analyseren en snel beslissingen nemen.
 • Flexibiliteit: Ze zijn bereid om te bewegen van hun standpunt en te zoeken naar compromissen.
 • Creativiteit: Ze denken buiten de gebaande paden en komen met nieuwe en innovatieve oplossingen.
 • Onderhandelingsvaardigheden: Ze weten hoe ze hun standpunt kunnen verdedigen en tegelijkertijd het vertrouwen van de andere partij kunnen winnen.
 • Conflictmanagement: Ze kunnen effectief conflicten oplossen en tot een overeenkomst komen.
 • Zelfbeheersing: Ze blijven rustig en beheerst, zelfs in emotionele situaties.
 • Diplomatie: Ze weten hoe ze de juiste balans moeten vinden tussen hun eigen belangen en die van de andere partij.

De bewijsstukken die je voor deze skill oplevert Kun je eventueel ook gebruiken bij de de skills; overtuigen -  communiceren - keuzesmaken en flexibiliteit.

Skill - Keuzes maken

Keuze's maken legt soms pijnlijk bloot hoe een persoon onbewust is van zijn/haar kwaliteiten. Weet je wat je wilt dan is kiezen een stuk makkelijker. Nog boeiender is hoe jij als mens tot een keuze komt. Begrijp je dit proces bij jezelf dan is dit item geen issue meer voor je en leef je in een soort flow

Keuzes maken hoort bij het leven. Wanneer jij beseft dat iedere keuze die je maakt goed is op moment dat je hem maakt dan maakt dit het proces van kiezen een stuk eenvoudiger.

Korte film keuze maken

De bewijsmaterialen die je voor deze skill opbouwt zijn ook voor een deel te gebruiken bij de skills; organiseren en plannen -  stressbehendigheid en flexibiliteit

Er zijn verschillende manieren om keuzes te maken:

 • Weeg de opties af: Maak een lijst van de voors en tegens van elke optie en vergelijk ze. Kies de optie met de meest aantrekkelijke voors en het minste aantal tegens.
 • Stel prioriteiten vast: Bepaal wat het belangrijkst is voor jou en richt je op die aspecten bij het maken van keuzes.
 • Zoek advies: Overleg met mensen die je vertrouwt en respecteert, zoals familie, vrienden of een mentor.
 • Volg je intuïtie: Luister naar je intuïtie en innerlijke stem. Soms is de beste beslissing diegene die je gevoel je ingeeft.
 • Maak een pro-en-contra lijst: Schrijf op wat elke keuze voor- en nadelen heeft.

Houd er rekening mee dat er geen perfecte manier is om keuzes te maken en dat het proces van het maken van keuzes kan veranderen afhankelijk van de situatie. Het belangrijkste is dat je een aanpak vindt die werkt voor jou.

 

Skill - Normen en waarden

Normen en waarden zeggen iets over jouw gedrag en de keuzes die jij vaak onbewust maakt in je leven. Laten we met een aantal voorbeelden duidelijk maken wat wij hier bedoelen

 • Norm: In een rij wacht je netjes tot je aan de beurt bent.
  Waarde: Geduld, Respect
 • Norm: Je staat op voor ouderen of zwangere vrouwen, bijv, in het openbaar vervoer.
  Waarde: Respect voor ouderen / anderen
 • Norm: Als de kassière je teveel geld teruggeeft, dan zeg je dat en geef je dat weer terug.
  Waarde: Eerlijkheid
 • Norm: Als iemand je de weg vraagt, help je die persoon door het te uit te leggen.
  Waarde: Behulpzaamheid

Welke waarden zijn voor jou van belang in jouw leven? Als jij voor jezelf inzicht hebt in jouw waarden ga je er ook naar handelen. Je waarden zijn van jezelf en jij handelt ernaar en niet omdat je het voor een ander doet. Inzicht in jouw waarden geeft je richting in je leven. Ben je zoekende? Start dan met dit kleine onderzoek naar jouw waarden. Leven naar je waarden geeft je rust en overzicht. Alles wat niet resoneert met jou waarden is niet van belang voor je. Scheelt dus een hoop info voor je wat je niet hoeft te verwerken

Er zijn verschillende vaardigheden die nodig zijn om normen en waarden op een effectieve manier te begrijpen en te integreeren in het dagelijks leven:

 • Empathie: Het vermogen om te begrijpen en te ervaren de gevoelens en standpunten van anderen.
 • Zelfbewustzijn: Het vermogen om jezelf te kennen en te begrijpen, inclusief je eigen normen en waarden.
 • Communicatievaardigheden: Het vermogen om duidelijk en effectief te communiceren met anderen over normen en waarden.
 • Kritisch denken: Het vermogen om informatie en meningen te analyseren, te evalueren en te beoordelen, en beslissingen te nemen op basis van jouw normen en waarden.
 • Flexibiliteit: Het vermogen om open te staan voor verschillende perspectieven en om te gaan met veranderingen en conflicten gerelateerd aan normen en waarden.
 • Integriteit: Het vermogen om te handelen volgens je eigen normen en waarden, ongeacht de omgeving of situatie.

Deze vaardigheden kunnen ontwikkeld en verbeterd worden door middel van opleiding, reflectie, ervaring en sociale interactie.

Skill - Netwerk

Een netwerk is een groep mensen die met elkaar verbonden zijn door sociale of zakelijke relaties. Het kan bestaan uit vrienden, familie, collega's, zakenpartners en andere contacten die een persoon heeft. Een netwerk kan van waarde zijn voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling, omdat het mensen in staat stelt om kennis, ervaringen, middelen en connecties te delen.

Er zijn verschillende manieren waarop een netwerk verder gebouwd en versterkt kan worden, zoals door het deelnemen aan sociale en professionele activiteiten, het opbouwen van nieuwe relaties, en het onderhouden van bestaande relaties. Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen het onderhouden van bestaande relaties en het opbouwen van nieuwe connecties, om zo het meeste uit je netwerk te halen.

Heb jij jouw netwerk in beeld voor jezelf? En zo ja, welke vaardigheden haal jij eruit en hoe doe je dat op een manier dat geven en nemen voor beide partijen even waardevol is, en jij jouw netwerk niet uitput. # Slim leven en werke

Er zijn verschillende vaardigheden die nodig zijn om een netwerk te bouwen en te onderhouden:

 • Communicatievaardigheden: Het vermogen om duidelijk en effectief te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Empatie: Het vermogen om in te leven in andere mensen en hun perspectieven te begrijpen.
 • Relatiebouw: Het vermogen om nieuwe relaties op te bouwen en te onderhouden, en het vermogen om vertrouwen en verbinding op te bouwen.
 • Netwerken: Het vermogen om effectief deel te nemen aan sociale en professionele activiteiten om nieuwe connecties te leggen en bestaande relaties te onderhouden.
 • Zelfpresentatie: Het vermogen om jezelf op een positieve en professionele manier te presenteren en te representeren.
 • Proactief zijn: Het vermogen om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor het opbouwen en onderhouden van relaties.
 • Luistervaardigheden: Het vermogen om aandachtig en respectvol te luisteren naar andere mensen en hun behoeften en verlangens te begrijpen.

Deze vaardigheden kunnen ontwikkeld en versterkt worden door middel van oefening, opleiding en ervaring. Het is belangrijk om deze vaardigheden regelmatig te oefenen en te blijven verbeteren om een succesvol en waardevol netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Skill - Communicatie

Hoe breng jij op een effectieve en efficiënte manier jouw boodschap over en welke tools kun je daarvoor inzetten? Onderzoek heeft naar boven gebracht dat een gesproken boodschap maar bij 7% van de mensen aankomt. Hoe kun jij nu jouw communicatie beter over laten komen bij de ander zodat hij/zij begrijpt wat jij bedoelt en er iets mee gaat doen? Dat doe je door de basis vaardigheden van communicatie uit het NLP programma te doorlopen. Hiermee verbeter jij jouw vaardigheid om jouw boodschap efficiënt en effectief over te brengen. Het resultaat is dat jij meer voor elkaar krijgt omdat je authentiek overkomt en de ander je daadwerkelijk hoort. Hoe fijn is dat?

Als iemand goed kan communiceren, is hij/zij in staat om de volgende dingen te doen:

 • Effectieve samenwerking: Ze kunnen anderen overtuigen en informeren, waardoor ze beter kunnen samenwerken.
 • Conflictbeheersing: Ze kunnen conflicten op een effectieve manier aanpakken en oplossen.
 • Persuasie: Ze kunnen anderen overtuigen van hun standpunt.
 • Overdracht van kennis en informatie: Ze kunnen informatie op een begrijpelijke manier overdragen, waardoor de ontvanger beter begrijpt wat er bedoeld wordt.
 • Relatie- en netwerkopbouw: Ze kunnen effectieve relaties opbouwen en onderhouden, wat hen in staat stelt om beter samen te werken en te netwerken.
 • Duidelijke boodschap: Ze kunnen duidelijk en eenduidig communiceren, waardoor er minder verwarring is.
 • Empathie: Ze kunnen in de ander kruipen en begrijpen hoe de ander zich voelt.
 • Beïnvloeding: Ze kunnen anderen beïnvloeden en sturen in de richting die zij willen.

 

Categorie:

Beschrijving

Met onze abonnementen bieden we jou de mogelijkheid om tegen lage kosten rustig kennis te maken met de life skills academie en haar manier van werken.

In dit abonnement inbegrepen is:

– 1 skill – 4 levels ontwikkelen naar keuze
– Toegang tot kennisbank Life Skills Academie
– 10% korting op persoonlijk digitaal portfolio naar keuze

Titel

Ga naar de bovenkant