Stil honger naar kennis

Het spel laat je ervaren wat je nog te ontwikkelen hebt

actie, doen

Veiligheid

Leren en leven zijn processen die niet altijd rimpelloos verlopen.Dit laten ervaren in de veilige omgeving van het spel is een kopie van het leven zelf....

Vernieuwing

De kick van het leren... Gamers haken af als er geen uitdaging is. Lever uitdaging! Ontdek je level in de skills

Leiderschap

Onderscheiden

Je bent de collega die mensen van in cadans naar in balans brengt.

marcel - Life Skills Academie

Maak ze deelgenoot...

In mijn onderwijs carrière heb ik gemerkt dat eigenaarschap komt wanneer je leerlingen daadwerkelijk deelgenoot maakt van een maatschappelijk probleem. Laat ze met oplossingen komen en probeer deze ook daadwerkelijk uit.

Ik begrijp dat dit niet altijd even makkelijk is om te doen en veel vraagt van de onderwijsprofessional. Dat was in ieder geval mijn eigen ervaring hierin.

Het heeft mij aangezet om te zoeken naar een manier die minder intens is en waarin het er toe doen gevoel wel recht overeind blijft. Ik heb met leerlingen die er belangstelling voor hadden, in een aantal sessies, een model ontwikkeld op basis van de antwoorden op de vraag; Wat is er volgens jullie nodig om een 'er toe doen gevoel' te krijgen.

Aan het einde van 2012 lag er een 1e model van een spel wat je aanzet tot nadenken, samenwerken, problemen bespreken, oplossingen bedenken en een mooie onverwachte bijkomstigheid.. begrip krijgen voor het onderlinge groepsgedrag. Het spel is in de loop der jaren met behulp van spelervaringen en onderwijskundigen uitgekristalliseerd naar een professionele tool om eigenaarschap te stimuleren.

20

Jaar onderwijs ervaring

100 +

Artikelen en boeken geschreven

3.500

Klanten geholpen

A. Appel

Docent Economie

Ze moeten nadenken

We gebruiken het in onze startweek van de niveau 3/4 opleiding economie en ondernemen om studenten kennis met elkaar te laten maken , zichzelf in te schatten op de 21st Century skills en het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. De 0-meting zetten we ook verder in de opleiding in wanneer de 21st century skills tijdens bv de LOB lessen of via het keuzedeel Ondernemend gedrag weer aan bod komen.

Laat de speler bewijzen dat hij iets beheerst i.p.v. het systeem te volgen en daarmee verveling te voeden

effect, wat doet het, opbrengst, resultaat , eindresultaat

Het spel levert..

 • Peer beoordeling door de groep
 • Betrokkenheid vanuit de groep door medezeggenschap
 • Wat leren beïnvloedt is wat de lerende al weet. Stem daar op af en stel het vast met de game
 • Beloon met badges de individuele prestatie
 • Leerlingen zoeken geen boren maar gaten.
 • Wordt de beste Juf/Meester vanuit je eigen kracht
 • Gebruik eigen ideeën van leerlingen om combinaties te proberen. Stimuleer en beloon initiatief, lef en ambitie
 • Maak slimme combinaties tussen verschillende vakgebieden en win daarmee tijd

Dit tref je aan ....

Game, vloerspel, spel, skillsgame

Vloerspel

Een wasbaar vloerzeil van 140x140 met alle levels en definities
skills, kiezen, ontwikkelen

Keuze kaarten

De eerste aanzet tot concretiseren en overgaan tot actie.
game. instructie, handleiding

Instructie video

Door de ontwerper zelf ingesproken spel instructie

in de speeldoos professional

Uitbreiding, game, opdrachten, skills

Uitbreidingsset

40+ Verdiepende opdrachten aanvullend op de handleiding opdrachten 

handleiding, instructie, game

Handleiding & werkboek

Duidelijke spelhandleiding en 7  spelers werkboeken 

Speelkaarten, levels, game, opdrachten

35 speelkaarten

7 skills met ieder 4 beschreven levels en definitie kaarten per skill

Moedig maatschappelijke betrokkenheid aan met real life cases

communicatie, lusiteren, spelen, game, ervaren, 21st

Onderwijs professional

Als onderwijsprofessional bepaal jij zelf hoe je vorm geeft aan je lessen en op welke manier je bepaalde sleutel competenties laat ervaren. Sommige mensen kunnen ervaren dat ze tot heel veel in staat zijn. Het spel laat hen op een prettige manier ervaren of deze overtuiging ook daadwerkelijk klopt.

Uniciteit

Wanneer je competenties los ziet, kost je dat veel tijd om deze te borgen in ieders leerproces. Maak daarom slimme combinaties tussen de verschillende vakken en plaats deze in verschillende contexten om je borging nog meer kracht bij te zetten.

Emoties voor je laten werken

Het ontwikkelen van skills gaat vaak gepaard  met herkennen en erkennen van emoties door het individu.

Ons digitale boek "Skills die je leven navigeren" geven jou als begeleider inzicht in 40+ meest voorkomende emoties hoe deze te benaderen bij de speler.

14,95

€9,95

Skills die je leven navigeren

Skills die je leven navigeren is jouw ultieme gids voor het begrijpen en beheersen van jouw emoties. Leer hoe jij jouw emoties kunt sturen, wat jouw emoties betekenen en hoe jij ze kunt gebruiken om jouw persoonlijke en professionele groei te stimuleren. Met dit boek zul jij stress en angst verminderen en jouw relaties en leerprestaties verbeteren. Krijg de rust en helderheid die jij nodig hebt om jouw doelen te bereiken. Bestel nu en ontvang gratis levenslange updates om jouw emoties te blijven beheersen.

 • NIET-GOED-GELD-TERUG-GARANTIE

  (1)  Je hebt het recht de overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van reden te herroepen.

  (2)  De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag dat jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft gekregen.

  (3)  Om je herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, stuur je ons – Life Skills Academie, Friesewal 73, 8011 XE Zwolle, Nederland – een email naar backoffice@lifeskillsacademie.nl met je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt daarvoor het onderstaande voorbeeld gebruiken.

  (4)  In verband met de herroepingstermijn is het voldoende dat je de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

  (5)  Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij de betalingen die wij van je hebben ontvangen, exclusief eventuele separaat in rekening gebracht verzendkosten, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalwijze die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met jou nadrukkelijk anders is overeengekomen

  (6)  In geen geval brengen we je een tarief in rekening voor het terugbetalen.

  (7)  Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de onbeschadigde bestelde goederen weer in ons bezit hebben of totdat je ons een bewijs hebt overlegd dat je de goederen verzekerd hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

  (8)  Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat je ons de herroeping van dit contract hebt medegedeeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is gehaald, als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen hebt teruggestuurd.

  (9)  Op maat gemaakte of speciaal voor jou gemaakte producten zijn uitgesloten van deze garantie.

  (10)  Let op: het product mag alleen maar (voorzichtig) gebruikt zijn. Is het product minder waard geworden doordat je het op een andere manier hebt gebruikt? Dan krijg je maar een deel van het aankoopbedrag terug.

  (11)  De directe kosten van terugzending van de goederen komen voor jouw rekening.

  (13)  Wij houden ons het recht voor deze garantie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, of in het geval van misbruik klanten uit te sluiten van toepassing.


  VRAGEN OVER DEZE GARANTIE?

  Je kunt ons bellen op +31 (0)6 23 58 17 18 of stuur een mail naar backoffice@lifeskillsacademie.nl


  VOORBEELD HERROEPING

  Stuur een email naar backoffice@lifeskillsacademie.nl met de volgende tekst:

  Aan: Life Skills Academie

  Friesewal 73, 8011 XE 
  Zwolle, Nederland

  Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van het volgende product:

  • Product:
  • Besteld op dd-mm-jjjj en ontvangen op dd-mm-jjjj
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Datum

  - Veelgestelde vragen -


  Is het spel alleen geschikt voor PO? 

  Nee, alle spellen zijn geschikt voor PO - VO - MBO. De Ultimate versie is geschikt voor MBO+ , HBO en Bedrijfsleven

  Wanneer ik voor meerdere vestigingen een compleet spel wil bestellen, krijg ik dan korting?

  Vanaf 5 spellen afname ineens hanteren wij aangepaste tarieven. Neem contact met ons op voor het exact percentage

  Verzorgen jullie voor een onderwijs team ook een spelworkshop?

  Dat klopt. dat doen we vanaf 4 personen tot maximaal 14 personen per workshop van 4 uur

  Zijn er ook lessen of lesbrieven beschikbaar die we kunnen gebruiken?

  Van een aantal skills zijn er lesbrieven gemaakt. Er is een onderwijskundig team beschikbaar om hulp te bieden bij het ontwikkelen van lesmateriaal en slimme combinaties te leren maken

  Ik heb maar 7 werkboeken bij het spel ontvangen maar heb er meer nodig.

  Dat is correct. U kunt kopieën maken van de originelen. Heeft u die niet meer dan kunt u een gratis exemplaar bij ons opvragen via backoffice@lifeskillsacademie.nl

  Is het mogelijk om de digitale badges bij het behalen van een skill ook te voorzien van de naam van onze school?

  Ja dat is mogelijk. Houdt u er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn omdat een multimedia ontwerper hier mee aan de slag moet. Afhankelijk van de wensen kost dit ongeveer €25,- voor 1 badge.

  Akkoord, zijn die badges dan net als de originele 21st badges overal in te zetten?

  Ja dat verandert niet. Het enige wat veranderd is de naam van degene die ze toegekend heeft aan de leerling.