Alles wat je nodig hebt om duurzame ontwikkeling te stimuleren

Uniek ontwerp en  bijbehorende spel ervaring

Activeer spelenderwijs duurzame ontwikkeling. Geef eigenaarschap aan de speler(s) en ervaar intrinsieke motivatie om een leven lang te leren. Softskills spelen een steeds belangrijkere rol in ons ( beroeps) leven. Wij hebben ze tastbaar, visueel en meetbaar gemaakt!

 • Bepaal wie welke kwaliteiten heeft

 • Maak een 0-meting
 • Leg ontwikkeling vast in document
 • Ontwikkel door naar volgende level

21st century skills game spel bord

De verschillende skills en hun betekenis

Klik op de skill en de uitleg verschijnt

Probleem oplossend vermogen Sociale & Culturele vaardigheden Communicatie Samenwerken ICT Geletterdheid Kritisch denken Creativiteit

Communicatie

Definitie;

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

Het is de Haarlemmerolie van de samenleving. Zonder communicatie staat alles stil. Toch zorgt het ook voor veel verwarring in diezelfde samenleving. Het afgestemd op de ander concreet overbrengen van een boodschap is een ware kunst. Een even zo grote kunst is het kunnen luisteren. Communiceren begint met het besef dat we ons lichaam meer gebruiken dan onze mond om een boodschap over te brengen. Woorden ondersteunen het verhaal wat we vertellen met ons lichaam. Voorbeeld?

Probeer maar eens een boodschap concreet over te brengen zonder dat de ontvanger jou ziet.

Creativiteit

Definitie;

Het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.

Creatief handelen is een cyclisch proces en dit proces wordt in de fasen oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

Samenwerken

Definitie;

Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren en ondersteunen.

Samenwerken is wat mij betreft de uitdaging van de komende decennia voor ons. Wij zijn groot geworden in een maatschappij waarin het individu steeds belangrijker werd. Kijk bijvoorbeeld naar het autobezit in een gezin. Daar waar we in de jaren “80 één huistelefoon hadden zijn er nu vaak meerdere telefoons die individueel bezit zijn. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan… Het punt is duidelijk lijkt mij. Wat nog onduidelijk is; Hoe leren wij weer samen te werken en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten? Wat is er eigenlijk nodig aan vaardigheden om te kunnen samenwerken? Wat levert samenwerken op boven zelf uitzoeken? Voor mijn gevoel geeft het filmpje hieronder scherp aan wat er nodig is om te kunnen samenwerken…

De skill samenwerken is on losmakend verbonden met andere skills zoals communicatie – kritisch denken – creativiteit – sociale- en culturele vaardigheden. Maar ook thema’s als eigenwaarde en het zelfvertrouwen hebben om een (hulp) vraag aan een ander te stellen komen hier veelvuldig aan bod.

ICT Geletterdheid

Definitie;

Het gebruik en inzetten van de tools en bewustzijn van de gevolgen hiervan. Samengevat; hoe mediawijs ben je?

Kritisch denken

Definitie;

Onafhankelijk van anderen een eigen droom of mening opschrijven of vertellen.

De waarheid bestaat niet… Lang leven de waarheid! Het is als maar lastiger om voor jezelf te bepalen wat nu precies de waarheid is. Je moet bijna filosofische kwaliteiten hebben om een bewering voor jezelf te staven of deze juist is. We worden overspoeld met meningen, overtuigingen, wetenschappelijke bewijzen via social media en andere netwerken.

Onze maatschappij is 24/7 wakker en we zijn inmiddels op een dusdanige manier met elkaar verbonden dat nieuws binnen enkele uren over de gehele wereld verspreid is. Wat we weinig tot niet toepassen is te checken hoe dit nieuws gebracht wordt. Klopt het met de werkelijkheid of is dit een interpretatie van een journalist? Wat wil de boodschapper overbrengen? Wat is het belang van de boodschapper?

De mensen van www.kritischdenken.info hebben kritisch denken helder uitgelegd. Ga er maar eens voor zitten.

Probleemoplossend vermogen

Definitie;

Het (h)erkennen dat problemen bestaan en in staat zijn om gericht in actie te komen om deze op te lossen

We staan wereldwijd voor grote veranderingen in onze samenleving. We merken dat systemen die jarenlang gewerkt hebben minder effectief worden of zelfs niet meer toepasbaar zijn. We zullen samen een switch moeten maken naar nieuwe modellen die ons verder brengen. Sir Ken Robinson vertaald deze behoefte toepasselijk voor de sector onderwijs. Eigenlijk is het breder toepasbaar.

Kijk en oordeel zelf…

Probleem oplossendvermogen is eigenlijk een niet op zichzelf staande skill. Wil je probleem oplossend vermogen goed toepassen dan zou je ook de beschikking mogen hebben over creativiteit, ondernemend vermogen, samenwerken, innoverend vermogen en eigenaarschap. Het spel laat de speler juist deze skills ervaren om uiteindelijk tot een oplossing van een probleem te komen. De speler ervaart waar hij staat en wat er ontwikkeld kan worden om tot de gewenste uitkomst te komen.

Doordat de speler concrete ervaringen opdoet is de leercurve efficiënt en direct toepasbaar. Er is weinig tot geen discussie over wie er nu gelijk heeft en er ontstaat intrinsieke motivatie. Of zoals een van onze experts zo mooi kernachtig samenvat; Alles kan! En… als het niet kan dan kan het anders.

Sociale-Culturele vaardigheden

Definitie;

In staat zijn om met mensen samen te leren, te leven en te werken.

We leven steeds meer in een samenleving die netwerk achtige kenmerken heeft. Om te kunnen bestaan in een netwerk zijn sociale- en culturele vaardigheden van groot belang. Je kunnen verplaatsen in de ander zonder hier direct een oordeel over te hebben of over te moeten vormen.

Een groot deel van de hedendaagse (beroeps) bevolking heeft andere behoeftes in uitvoering van werk en zichzelf ontwikkelen. Deze game sluit aan bij deze behoeftes doordat ze eigenaarschap – pro activiteit – creativiteit en autonomie stimuleren bij de speler. Motivatie ontstaat als het ware door zelfsturing. Ervaar een betekenisvol leven door zelf de regie te pakken!

Badges

Je ontvangt digitale badges na afronding level/skill. Stuur ons je bewijs.

8 – 15 jaar
21st Century skills game

Op leeftijd en ontwikkeling afgestemd spelpakket.

 • speldoek 140×140 cm
 • 35 speelkaarten
 • spelhandleiding
 • werkboek
 • toffe tips die slimme combinaties laten zien
 • dieren pictogrammen

15-25 jaar
21st Century skills game

Stil de honger naar kennis en ontwikkeling.

 • speldoek 140×140 cm

 • zakelijke pictogrammen
 • 35 speelkaarten
 • spelhandleiding
 • werkboek
 • toffe tips die slimme combinaties laten zien
 • 50 delige uitbreidings set
 • gepersonaliseerd digitaal portfolio
 • 4 skills badges naar keuze
beroepsproffesional
21st Century skills game

Wakker nieuwsgierigheid en ervaar een leven lang leren.

 • speldoek  140×140 cm met duidelijke pictogrammen per level

 • 35 speelkaarten
 • spelhandleiding
 • werkboek
 • toffe tips met tijdbesparende combi’s
 • verdiepende opdrachten bij iedere skill
 • gepersonaliseerd digitaal portfolio
 • 6 skills badges naar keuze

Van starter tot master

Ontwikkeling voor iedereen beschikbaar. Doorloop stap voor stap ieder level en bewijs dat je het beheerst. Ontvang een digitale badge voor je portfolio.
twee badges in perspectief

Gamefication

Het spel maakt mede door het visuele aspect snel duidelijk waar je staat in je ontwikkeling van de skills. Maak de 0 meting en start met ontdekken en ontwikkelen op een speelse manier.

Interactieve ervaring

Leren en leven zijn processen die niet altijd rimpelloos verlopen. Dit laten ervaren in de veilige omgeving van het spel is in feite een kopie van het leven zelf.
verdiepingen van het spel

Verdieping beschikbaar

Voor alle 21st skills zijn er verdiepende opdrachten beschikbaar. Blijf jezelf ontwikkelen in de skill die van nature bij je past. Leven lang leren op een leuke manier.

Lesbrieven

Per skill kant en klare opdrachten om zelfstandig mee aan de slag te gaan.

Gepersonaliseerde digitale portfolio’s waarmee jij jouw ontwikkeling vastlegd

Spelinstructies

Kijk naar een video waarin het spel uitgelegd wordt of ervaar in een workshop welke mogelijkheden het spel heeft

Leergang onderwijzend personeel

Leer hoe je slim softskills verbind aan je eigen onderwijs programma en hoe je dit borgt en zichtbaar maakt. Vraag onze studiegids op om meer over ons programma te lezen.

voorkant reader soft skills ontwikkelen - leergang

Reviews

We gebruiken het in onze startweek van de niveau 3/4 opleiding economie en ondernemen om studenten kennis met elkaar te laten maken , zichzelf in te schatten op de 21st Century skills en het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. Onze ervaring is dat veel studenten eerst wat onwennig zijn dat is logisch gezien de keuze van het tijdstip waarop wij dit inzetten maar dat ze ook zichzelf snel hoog inschalen (giraf of olifant). Op zich komen daar dan wel leuke gesprekken uit met elkaar. De 0-meting zetten we ook verder in de opleiding in wanneer de 21st century skills tijdens bv de LOB lessen of via het keuzedeel Ondernemend gedrag weer aan bod komen.
Arianne Appel, docent, coach studie loopbaan begeleider ROC Albeda College
Met onze Topacademie begeleiden wij jongeren die meer uitdaging nodig hebben. Dit doen mijn collega’s en ik tijdens 10-12 bijeenkomsten van een dagdeel met een gevarieerd programma. Een van de programma onderdelen bevat het thema Wie ben ik & wat wil ik. De 21st Century Skills Game is een mooie en goed uitgewerkt spel en tool om jongeren en mensen hierover tot nadenken te zetten. Het geeft richting en een wervelende start aan dit onderzoek. Een mooie tool die een levenlang leren ondersteund en zeker ook praktisch laat ervaren.
Karin Gehrels, Coach & begeleider Topacademie ROC Drenthe College
Wij werken ons hele leven al met jongeren die vanuit de maatschappij het etiket ADHD, Hoogbegaafd en Hoog sensitief meegekregen hebben. Ze voelen zich vaak onbegrepen en daardoor eenzaam. Dit spel geeft hen de kans om anders naar hun etiket te kijken. Niet als een beperking maar juist als een kwaliteit die ook nog eens broodnodig is in onze maatschappij. We hebben ervaren dat met het doorlopen van het spel er inzicht ontstaat en rustig gebouwd kan worden aan autonomie en zelfvertrouwen om kwaliteiten in te mogen zetten. Fijn dat het spel dit op een natuurlijke manier begeleid.
Zorgboerderij voor autisme en hoog begaafden

Events

Met enige regelmaat organiseren wij korte ( thema) bijeenkomsten. Sluit aan en verbreed je kennis en vaardigheden.

Inspiratie nodig?

Geen verzendkosten

Op complete spellen