Skills - 21st Century Skills
21st Century Skills Game
info@lifeskillsacademie.nl
21st Century Skills Game
11/10/2023
2 min
0

Skills, een hype of functioneel?

11/10/2023
2 min
0

Er liggen transities op het gebied van energie, digitalisering en circulariteit voor ons.  Als je als bedrijf en mens daarin je doelen wilt halen, heb je mensen nodig met de juiste vaardigheden. Anders kun je niet innoveren, hoe mooi je plannen ook zijn. Werkgevers hebben op dit moment in bijna alle sectoren behoefte aan goed personeel. Er zijn veel meer vacatures dan beschikbare mensen. 

Er ontstaan tekorten omdat er meer mensen uitstromen dan instromen. Dat zien we bij allerlei bedrijven, maar zeker in de sectoren waarin we ons als regio willen onderscheiden: energie, zorg en hightech en food.”
Optimale samenwerking


Vaardigheden...


Het tekort is zó groot, dat het niet is aan te vullen vanuit het onderwijs alleen. De oplossing moet voor een groot deel vanuit de werkenden komen. Dat zijn in deze regio meer dan 250.000 personen. Het bij-, om- en herscholen van die groep is nu heel belangrijk.”

Daar komt bij dat de arbeidsmarkt verandert. Er verdwijnen banen, maar daar komen nieuwe voor terug. Om die reden moet je meer gaan kijken naar vaardigheden en minder naar alleen diploma’s. Digitale kennis is zo’n vaardigheid. Dat is bij bijna elk beroep nodig en wordt alleen maar belangrijker. We moeten mensen daarin scholen om ervoor te zorgen dat ze hun werk goed kunnen blijven doen.

Daarnaast ontstaan er tot 2030 ongeveer 15.000 nieuwe banen door alleen al de energietransitie. Hierop anticiperen is niet visionair maar meer scherp te ontwikkelingen volgen. Ook deze mensen moeten voor een groot deel uit de huidige beroepsbevolking komen.


Toekomst is nu!

De tijd van praten en plannen maken is voorbij, er is nu actie nodig. De krachten mogen gebundeld worden en we gaan anders leren samenwerken. Weten wie welke kwaliteiten heeft en deze persoon hiervoor benaderen zodat jij je met je eigen kwaliteiten bezig kunt houden. Meer efficiëntere en effectievere inzet van skills en mankracht.

Life Skills Academie & Cities of Learning

De regio heeft al een flinke stap gezet met vooral techniek initiatieven. Wij volgen het voorbeeld en stellen binnenkort een platform beschikbaar waarin voeding in de regio en sociale interactie ervoor zorgen dat we ook daar in slag in kunnen slaan. Het cities of learning platform draagt bij aan anders samenwerken en op een effectievere manier gebruik te gaan maken van kennis en vaardigheden.


    Ik wil meehelpen aan dit platform   

Plug and play

Aansluitend op het platform cities of learning maken we met behulp van de Life Skills Academie skills concreet en inzichtelijk. Hierdoor wordt talent sneller en vooral specifieker zichtbaar. Naast vaktechnische skills bouwen we aan een overzicht waarin intermenselijke skills zichtbaar worden. Skills zoals bijvoorbeeld;

 • Innovatief vermogen
 • Communicatie
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief nemen
 •  Veerkracht
 • Flexibiliteit

Het doel is afgestemd op de behoefte en mogelijkheden opleiden en herscholen van mensen voor de Food en Sociale sector in de regio. Peer2Peer leren, ervaren en bouwen aan de regio. We maken en houden de omvang klein zodat het ook bestuurbaar blijft en er snel hulp, stappen, aanpassingen of andere zaken onderling afgestemd kunnen worden. We hebben genoeg aan de regio.  

We zijn op zoek naar aanpakkers, visionairs en netwerkers die op welke manier dan ook een steentje bij willen dragen aan het verder uitwerken van de plannen.

Meehelpen - Meer informatie - Plannen ontwerpen? Stuur dan een mail naar info@lifeskillsacademie.nl 

Met passie en plezier,

Marcel Derksen 

Reacties
Categorieën