Samenwerken
Heldenpad
info@lifeskillsacademie.nl
Heldenpad
08/10/2023
8 min
0

Hoe erken je op een slimme manier leerervaringen

08/10/2023
8 min
0


Hoe erken je op een slimme manier leerervaringen tijdens je werk?


Terwijl we blijven navigeren door het steeds veranderende landschap van niet-formeel leren (door overheid erkende opleidingen), onderwijs en loopbaanontwikkeling, wint één benadering aan populariteit: badge-gebaseerde leerpaden. Deze paden bieden een duidelijke routekaart voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en het ondervinden van ervaringen waardoor erkende referenties behaald worden. Dit proces draagt substantieel bij aan wendbaarheid en inzetbaarheid van onze samenleving. Het geeft werkgevers de benodigde ademruimte om minder operationeel bezig te zijn en werknemers de kans om zich specifieker te profileren. 


Maar wat maakt badge-gebaseerde leerpaden    zo belangrijk? 


 1. Allereerst bieden ze een manier om beheersing van specifieke vaardigheden en competenties aan te tonen. In tegenstelling tot traditionele diploma's of certificeringen zijn badges vaak gekoppeld aan specifieke projecten of beoordelingen, wat betekent dat mensen hun vaardigheden op een tastbare manier kunnen tonen.
 2. Ten tweede bieden badge-gebaseerde leerpaden een meer flexibele en gepersonaliseerde benadering van leren. Studenten kunnen de badges kiezen die ze willen verdienen en ze op hun eigen tempo voltooien, in plaats van vast te zitten aan een star programma of curriculum.
 3. Ten derde is deze manier van leren voor de belanghebbende partijen effectiever in tijd en minder kostbaar dan reguliere opleidingstrajecten.
 4. Ten slotte kunnen badges dienen als een krachtige motivator. Door badges te verdienen en hun voortgang visueel in kaart te brengen, kunnen mensen een gevoel van voldoening en momentum voelen terwijl ze werken aan hun doelen.

Over het algemeen vertegenwoordigen badge-gebaseerde leerpaden een spannende nieuwe benadering van leren en loopbaanontwikkeling. Of je nu een persoon bent die zijn vaardigheden wil verbeteren of een werkgever die op zoek is naar top-talent, badges kunnen je helpen je doelen op een efficiëntere en effectievere manier te bereiken.
Okay... hoe werkt het dan in de praktijk?
Laten we eens kijken hoe een badge systeem werkt. Een badge systeem is een verzameling van aan elkaar gekoppelde badges volgens de gedefinieerde doelen beoogde leerroute en context waarin badges worden gebruikt. Elke badge kan een ander doel dienen in het leerproces en het erkennen van prestaties. De erkende prestaties zijn beschreven in de bijlage van de badge, die vaak digitaal en op papier beschikbaar is. In beide gevallen blijft de persoon die de erkenning behaald heeft de eigenaar. Bij regulier onderwijs is de instelling die de erkenning uitgeeft de eigenaar. Erkenning via een badge kan o.a. worden uitgegeven door een bedrijf, instelling of bedrijfsschool. Zij bewaren de behaalde badges in een "backpack" Deze rugzak is en blijft eigendom van de persoon die daar zijn erkenningen in verzameld en levenslang kan benaderen. Zo draag je bij aan autonoom ontwikkelen en bevorder je eigenaarschap .

Badges


Bij de life skills academie hebben we een 25- tal life skills gekoppeld aan badges. Iedere badge (lees skill) heeft vier levels. Ieder level bevat 5 gedragsbeschrijvingen. Deze beschrijvingen zijn realistisch en praktisch gerichte gedefinieerde doelen. Door de verschillende levels te doorlopen bewandel je de leerroute. Daarnaast kun je verschillende skills/badges met elkaar combineren en zo je eigen ontwikkel route kiezen passend bij de behoefte van het individu en de context waarin hij/zij deze wil gaan bewijzen. 


    Een lang verhaal, maar dan kort   We leggen het kort uit voor je


Bekijk onze korte video hieronder.

Toepassen in de praktijk ( best practices)


Werkgever:

Medewerkers binden door ontwikkeling van een professionele identiteit te koppelen aan dagelijkse werkzaamheden en hiermee groei laten ervaren. Werken aan wendbaarheid zonder dat het veel tijd kost in de zin van opleidingsdagen tijdens werktijd. In plaats daarvan slim combineren van werk en leren en dit erkennen. 

Voorbeeld 1 - Horeca - Een van je koks vraag je een nieuwe restaurant kaart te ontwikkelen. Je maakt afspraken over wanneer hij klaar moet zijn en wat in grote lijnen je verwachtingen zijn. Wanneer de kaart klaar is en beide partijen tevreden zijn dient "de kaart" naast het hebben van vakkennis als bewijsvoering voor life skills zoals:

 • Creativiteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Initiatief nemen
 • Luisteren
 • Probleem oplossend vermogen
 • Kritisch denken

Voorbeeld 2 - Leisure - Een front office medewerker die een overstap maakt vanuit een ander vakgebied, wil je graag bijscholen op essentiële onderdelen uit het front office vakgebied zonder dat die persoon hiervoor een 2 of 4 jarig opleidingstraject moet volgen bij een MBO. Persoonlijk en gericht kennis op doen, afgestemd op de werksituatie en te sturen door de leidinggevende. Ontwikkelen van indentiteit gekoppeld aan werk kan dan met behulp van;

 • Communicatie
 • Luisteren
 • Probleem oplossen vermogen
 • Omgeving sensitiviteit
 • Veerkracht
 • Stress bestendigheid
 • Mondeling presenteren

Voorbeeld 3 - Facilitair - Je ziet potentie in een van je inkoop medewerkers richting leiderschap maar ervaart dat hij hiervoor nog wat zelfkennis nodig heeft. Je begrijpt dat deze kennis het beste werkt wanneer hij intrinsiek ervaren wordt. Samen met de betreffende medewerker kies je skills uit die hem inzicht en een stevige basis geven om door te kunnen groeien naar een leidinggevende functie en jij zeker bent van een goede keuze. Skills die hierbij ondersteunen;

 • Indentiteit
 • Communicatie
 • Ondernemerschap
 • Discipline
 • Oordeelsvorming
 • Ambitie

Werknemer:

Als beginnend beroeps professional de volgende stap zetten in het ontwikkelen van een professionele identiteit? Weten wat je kunt en wie je bent is daarvoor de basis. Waarom? Omdat je dan richting hebt en met veel meer focus kunt werken aan het verscherpen van je skills. Dat is in grote lijnen "mijn geheim" van luchtig leren. Ervaar dat leren ook anders kan dan je eerder in je leven ondergaan hebt. Denk hierbij aan school..... 

Voorbeeld 1- uit de praktijk- Freek, een 20 jarige jongeman met een VWO diploma op zak die wilde ervaren hoe hij meer met zijn handen kon gaan werken in plaats van door te gaan naar de Universiteit.... Met een moeder uit Italië, waar eten bijna een heilig moment van de dag is, koos Freek ervoor om een eenjarige BBL opleiding basiskok te gaan volgen. Qua studie was dit geen grote uitdaging voor Freek. Theorie ging erin als boter zeg maar. De uitdaging lag voor hem veel meer in het leren omgaan met de cultuur in de horeca. Dankzij doorzettingsvermogen, flexibiliteit en onderzoek naar zijn identiteit heeft hij het moeilijke eerste half jaar volgehouden. Hij maakt nu een ontwikkel sprong door en is onderweg om zelfstandig werkend kok te worden in een sterrenzaak. Door dit traject te doorlopen hebben we samen bewijsmateriaal verzameld voor;

 • Lef
 • Doorzetting vermogen
 • Flexibiliteit
 • Identiteit
 • Communicatie

Freek heeft met zijn badges nu concreet bewijsmateriaal in handen over wat hij werkelijk kan door gewoon vast te leggen wat en hoe hij dit gedaan heeft. 

Voorbeeld 2 -  Herken je dit? Sara is een 18 jarige web developer uit Zwolle die ongeveer vijf jaar geleden gestart is met het bouwen van websites, toen ze haar eerst computer verbond met het internet... Ze heeft zichzelf ontwikkelt en haar skillset opnieuw afgesteld door zich vol te werpen op het ontwerpen en ontwikkelen/bouwen van websites met behulp van verschillende computertalen. In eerste instantie voor vrienden en familie. Ze leerde het ontwerpen en bouwen door vooral naar anderen te kijken en veel te lezen over de verschillende technieken en mogelijkheden. Haar moeder oefent echter druk op Sara uit om toch een opleiding te gaan volgen als developer. Moeder heeft de overtuiging dat een diploma nog steeds nodig is om een goed betaald baan te kunnen bemachtigen. Omdat ze haar moeder liever niet wil teleurstellen start ze met een MBO opleiding developer ondanks dat Sara tussendoor diverse universitaire lessen via Mooc's en You tube gevolgd heeft in haar vakgebied. Ze heeft een aantal trainingen via peer to peer universiteit gevolgd die haar aanspraken en aansloten bij haar inmiddels ontwikkelde skills. Ze heeft echter geen formele bewijsstukken die aantonen dat zij over deze kennis beschikt. De kans is groot dat de MBO opleiding weinig nieuws voor haar zal brengen door haar ontwikkeling. Hoe kan een werkgever een gecalculeerd risico nemen door met Sara aan de slag te gaan. Welke informatie heeft hij dan nodig? Wat zou hij dan van Sara willen zien. Hoe kan Sara dit aan hem geven?

Voorbeeld 3 - Herken jij jezelf hierin? Anke, een 39-jarige moeder van twee jonge meiden. Anke heeft een bachelor diploma en heeft geruime tijd als desktop publisher gewerkt voordat ze ervoor koos om actief betrokken te zijn bij de opvoeding van haar dochters. Ondanks haar ervaring en goede referenties hebben veel werkgevers twijfels over de capaciteiten van Anke omdat de ontwikkeling in dit vakgebied hard zijn gegaan en Anke niet op de hoogte is van de laatste technische mogelijkheden. Haar jongere net afgestudeerde collega's zijn dat wel. Ze overweegt weer naar school te gaan maar kan dit eigenlijk niet betalen en de tijd die een volledige opleiding neemt heeft ze niet beschikbaar vanwege de zorgplicht voor haar dochters. Ze besluit een overstap te maken naar iets waar ze tijdens moederschap zich in verdiept heeft; beleid maken rondom verduurzaming. Ze weet er inmiddels veel over en heeft op vrijwillige basis de afgelopen jaren een aantal beleidstukken hierover geschreven. Ze heeft geen diploma voor dit werk maar wel veel kennis. Hoe kan Anke laten zien dat zij beschikt over de juiste kwaliteiten en vaardigheden? Wat willen bedrijven of stichtingen die zich met duurzaamheid bezig houden zien ? Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Hoe kun je die aantonen zonder eerder gemaakt werk te moeten delen ( wat vaak niet gewaardeerd wordt in dit vakgebied)


Zomaar een greep uit onze database van ervaringen die naar wij verwachten voor jou als lezer duidelijk maken wat het ontwikkelen van een persoonlijk identiteit met zich meebrengt.Stappen zetten en meetbaar maken....


Stappen zetten

Een leidinggevende of HR adviseur zal in de nabije toekomst steeds meer met de genoemde voorbeelden te maken krijgen. Wanneer je hier flexibel mee om kunt gaan, creëer je kansen voor je bedrijf en uiteraard voor jezelf. Als jij je mindset transformeert naar er zijn meer wegen zie naar Rome leiden... ben je in staat om, veel meer dan dat je nu kunt, gerichte sturing te geven aan de ontwikkeling van je medewerkers en je afdeling/bedrijf. Toegegeven het is niet alleen een andere mindset kunnen aanleren. Je hebt ook de tools nodig om de processen die hier uit voortkomen op een prettige manier te kunnen volgen. Het vraagt van de leidinggevende flexibiliteit. Tegelijkertijd ontvangt deze ook bewegingsruimte om meer specifiek te sturen. Motivatie bij de medewerker zal een stuk minder lastig zijn omdat je deze persoon aanspreekt op intrinsieke kwaliteiten. Het ontwikkelen van intrinsiek kwaliteiten is nu eenmaal een stuk makkelijker dan methodieken aanleren waarmee je niet veel hebt. 


Meetbaar krijgen

Er zijn diverse tools beschikbaar die het meetbaar maken van ontwikkeling inzichtelijk maken voor de leidinggevenden. Je kunt dit in spelvorm doen met behulp van bijvoorbeeld 21st century skills game en daaraan gekoppelde werkboeken inclusief SMART actieplannen. Een andere iets minder bewerkelijke tool is onderstaande Life skills matrix. Een Excelsheet waarin team en/of individuele afspraken over ontwikkeling - doelen - teamplannen samen vastgelegd worden en de voortgang bewaakt wordt door er tijd slots aan te verbinden.


Maak ontwikkeling meetbaar


    Een voorbeeld ontvangen?   


Het resultaat


Wij zijn overtuigd dat je veel meer efficiëntie haalt uit teams en individuen en je daarmee bouwt aan een duurzame en geoliede machine die veel minder uitval kent, consistent is en blijft. Flexibel meebeweegt om dat je begrijpt dat het proces organisch is en jij de juiste tools hebt om hier op in te springen.

 • Ontwikkeling slim koppelen aan werkzaamheden
 • Geen kostbare opleidingstrajecten
 • Plattere organisatie door autonoom handelen
 • Makkelijker anticiperen op ontwikkelingen in de      samenleving
 • Potentieel en power meer kunnen gebruiken om dat je stuurt op intrinsieke kwaliteiten
 • Positieve cultuur is meer productie en minder uitvalReacties
Categorieën